hello world!
hello world!

Лед на кубчета

1 kg
2 kg

Правоъгълни кубчета лед. Опаковки по 1 kg и 2 kg

Начин на съхранение

във фризер (-18ºС) . Продуктът е съхраняван при -18ºС.
Да не се замразява повторно след размразяване!

логистични параметри